Sibel

Sibel Avcı Tugal  became interested in painting at her very  early age.  Sibel Avcı Tugal  obtained her BS degree from Istanbul Technical  University in 1985,faculty of Electronics and Communication Engineering  . She joined Netaş/Nortel ,Canadian-Turkish joint venture telecommunication company as project and product coordinator. In 1997,  she decided to change her carrier and  she started  as an art director and public relations manager  for a multimedia company  designing  graphics and producing interactive multimedia CDROMs. In 2003 she moved to Canada and contiued her work as  webpage, graphic designer and artist until 2006.Upon returning to Turkey in 2007, she joined to the founder team of Işık University Fine Arts Faculty as instructor and assumed additional responsibility of public relations during foundation until 2009. She is  an instructor at Işık University Fine Arts Faculty at Graphic Arts and Design department . Since 1995 she has been working on computer based design graphics and digital artworks while pursuing her artistic work in different  techniques. She obtained her  MA thesis degree in Art Theory and Critics with the subject on Light and Movement : Op Art, Işık University, 2011. She is a member of the Istanbul Exlibris Organization. She  participates  in exhibitions in painting, printmaking ,photography and exlibris.  Her first book  “The Formation Process in Op Art” published in May 2012.

She works on the digital arts and produces digital art works.

Exhibitions in 2011 :

“More Light” , Galeri Işık İstanbul, May  2011/”Turkish  Ekslibris Artists Exhibition” , SASAV Art Gallery, April  2011/ “IV. International  Orginal Printings  Exhibition”, Tophane-I Amire, İstanbul, October 2011/ “Işık University Fine Arts Faculty  Artists Exhibition”, SASAV Art Gallery, October 2011 / “Artists who are the teachers on Art Education”, Galeri Işık İstanbul, December 2011 / “The Big Meeting Between Turkish Fine Arts Faculties”, Sakarya University, December 2011.

Coordination of hand and brain may enable you to produce good work, however as this is combined  emotional intelligence  and analytical thinking, the art and design process starts.

 

İlk kişisel resim sergisi 4,5 yaşındayken Bolu Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan  Sibel Avcı Tuğal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden  Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Yabancı ortaklı bir haberleşme şirketinde proje mühendisi,  ürün mühendisi ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Değişik tekniklerle devam ettiği sanat çalışmalarını 1995 yılından itibaren “Digital Art” alanında yoğunlaştırdı. 1998’de multimedya ağırlıklı bir şirkette grafik tasarımcı,  planlama koordinatörü ve  art direktör olarak  görev aldı. 2003-2006 döneminde, üç yıl yurt dışında bulunduğu süre içinde serbest olarak grafik tasarım, web tasarımı ve grafik sanatlarla uğraştı. İstanbul Ekslibris Derneği üyesi olan Sibel; resim, baskıresim, fotograf ve ekslibris sergilerine katılmaktadır.

2007 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi sürdürmekte olan Sibel,  2007- 2009 yılları arasında, akademik görevlerinin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Halkla İlişkiler faaliyetlerini de yürüttü. 2011 yılında, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans programını, Işık ve Hareket: Op Art konulu tezi ile bitirdi. “Oluşum Sürecinde Op Art” adlı kitabı Mayıs 2012 ‘de yayınlandı. 

Değişik tekniklerde devam ettiği sanat çalışmalarının yanı sıra, 1995 yılından beri ağırlıklı olarak “Digital Art” alanında araştırma yapmakta ve yapıtlar üretmektedir.

 

2011 yılında katıldığı sergiler :

Daha Çok Işık , Galeri Işık İstanbul, Mayıs 2011/Türk Ekslibris Sanatçıları Sergisi, SASAV Galerisi, Nisan 2011/ IV. Uluslararası Baskıresim Yarışması Sergisi, Tophane-I Amire, İstanbul, Ekim 2011/ Işık Üniversitesi GSF Karma Sergisi, SASAV Galerisi, Ekim 2011 / Sanat Eğitimcileri Sergisi, Galeri Işık İstanbul, Aralık 2011 / Büyük Buluşma Sergisi, Sakarya Üniversitesi, Aralık 2011